Simplify Cloud Innovation

Synlogic behaalt ISO 27001 en NEN 7510 certificering

Cloud Veiligheid
Data in de cloud veilig balk
Synlogic behaalt ISO 27001 en NEN 7510 certificering

ICT-partner Synlogic uit Zwolle gelooft in de kracht van ICT voor een onderneming. Een kracht waar los van alle technische aspecten steeds vaker beleidszaken bij komen kijken. Door haar samenwerking met MKB-bedrijven in Zwolle en omstreken zorgen de medewerkers van Synlogic voor een veilige ICT-omgeving waardoor complexe (bedrijfs)processen beter beheersbaar zijn. Om haar dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij haar klanten, heeft Synlogic de certificering voor het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat doorlopen en behaald.

Informatiebeveiliging zonder obstakels

De ISO 27001 certificering richt zich op de informatiebeveiliging van organisaties, waarbij een procesmatige benadering van alle te doorlopen stappen (planning, implementatie, evaluatie en onderhoud) centraal staat. NEN 7510 is de Nederlandse norm voor certificering van de informatiebeveiliging in de zorgsector. Aangezien Synlogic veelal door MKB-bedrijven in de zorg, financiële of automotive sector wordt ingeschakeld, worden er steeds striktere eisen aan onder andere de GDPR en AVG-wetgeving van de ICT-oplossingen gesteld. Deze wet- en regelgeving komt immers terug in ieder bedrijfsproces en bijbehorend ICT-systeem.

Operationeel manager Hindrik Jonker legt uit: “Ons doel is dat onze adviezen, implementaties en dienstverlening leiden tot veiligere systemen, beheersbare kosten, betere processen en meer gelukkige medewerkers. Om daarvoor te kunnen zorgen kijken wij niet alleen naar de Cloud oplossingen die wij aan onze klanten aanbieden, maar ook naar de onderliggende structuur. Juist over deze structuur moet goed nagedacht worden, zodat we aan de vereiste wet- en regelgeving voldoen, maar het ook voor de gebruiker nog prettig werkzaam blijft”.

Van hoofd naar beleidszaken

Om haar dienstverlening volgens de normen te certificeren, heeft Synlogic het afgelopen half jaar een uitgebreid, maar voorspoedig traject doorlopen. “Door onze ervaring en in onze werkzaamheden handelen wij al jaren volgens de gestelde normen. Het informatiebeveiligingsbeleid zat alleen in ons hoofd en stond niet op papier. Door samen met Vos Advies ons beleid uit te werken en medewerkers uitgebreid te interviewen konden we dit laten toetsen aan de normeringen van ISO en NEN. Dat biedt ons een stevig fundament wat we kunnen koppelen aan onze dienstverlening”, aldus Jonker.

Synlogic’s directeur Marthijn van den Heuvel vult hem aan: “Tegelijkertijd hebben we de kans gegrepen om onze interne processen nog verder te professionaliseren. Want de ISO en NEN-richtlijnen zijn voor ons meer dan alleen een stempel op een stukje papier”

Adviseur voor MKB bedrijven

Informatiebescherming met ISO 27001 en NEN 7510

Door deze certificering garandeert Synlogic dat zij de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de door haar klanten gebruikte informatie waarborgt. Bovendien kan zij hierdoor voldoen aan de eisen die zorg- en/of financiële instellingen aan ICT-partners stellen, maar kan zij haar klanten ook begeleiden in de overgang naar en beleidszaken rondom nieuwe ICT-oplossingen. Synlogic heeft haar certificering professioneel opgepakt en heeft naast alle papieren beleidszaken ook in de verhuizing naar de nieuwe bedrijfslocatie rekening gehouden met de fysieke beveiligingseisen die de ISO stelt.

De op woensdag 11 maart overhandigde certificering is 3 jaar geldig en zal jaarlijks worden getoetst door middel van audits. Jonker: “Het certificaat behalen is één, blijven voldoen aan de strenge normen en continue open staan voor verbetering is voor ons een logisch vervolg!”.

Directiestatement

In de uitvoering van het beleid heeft iedereen binnen Synlogic een gelijkwaardige en even belangrijke rol. Beleid kan alleen succesvol zijn, wanneer iedereen het beleid uitdraagt, hier actief aan bijdraagt en dit een integraal onderdeel uitmaakt van de totale bedrijfsvoering. Klik hier om de directiestatement te openen.

Vragen?

Heeft u vragen over de ISO 27001 of NEN 7510 certificering voor de ICT oplossingen in uw eigen organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Stel ons jouw vraag

De Cloud uitgelicht!

Synlogic helpt jou graag met het samenstellen van jouw eigen reis door de digitale transformatie. Om je inzichten te geven delen we graag informatie die interessante voor je kan zijn.

Nieuws & Cloud Blogs
Synlogic info

vragen over jouw cloud uitdaging?

Onze cloud experts helpen je graag op weg met jouw cloud uitdaging.